5

De inmiddels ingenieur geworden Van de Wall draagt in 1926 deze druk op aan zijn zoon Joost. Het boek wordt uitgegeven door Sijthoff?s Uitgeversmij te Leiden. Er zijn foto?s opgenomen, waarvoor geposeerd is. Hij legt in zijn inleiding uit, dat spontane foto?s niet aan zijn leerdoelstellingen beantwoordden.

Colofon© 2004 - 2011 robertblom.nlDisclaimer