Etymologie Telling

Telling

In vele boeken valt te lezen, dat het ontstaan van de tennistelling nog niet verklaard is. Inmiddels heeft recente research meer duidelijkheid verschaft. Van de twee bruikbare theorie?n is er ??n overeind gebleven, namelijk dat de telling afkomstig van het verschijnsel, dat men vanaf het midden van de vijftiende eeuw altijd om geld speelde. Op een zeer belangrijke prent van Chrispijn van de Passe (tennisbaan te Leiden, 1615) kan men bij het net behalve ballen ook nog duidelijk waarneembaar muntstukken zien liggen. Het Nederlandse woord ?wedstrijd? geeft dat duidelijk aan: het is een strijd om een ?wedde?, een strijd om geld. De eenheid van het getal in de late middeleeuwen was 60. Dit is nog terug te zien in onze tijdrekening en wiskundige systemen. De munteenheid bestond ook uit 60 ?centen?. Net zoals we heden ten dage om een ?kwartje per punt? kunnen spelen, zo deed men dat vroeger ook. Alleen, een kwartje was verbonden met het getal 15, twee kwartjes met dertig, en drie met vijfenveertig. Men weet zeker dat het 45 geweest is, want dat staat beschreven in gedichten en andere literatuur uit de vijftiende eeuw. De ?5? is weggesleten. Uiteindelijk won je met elk gewonnen spel een gehele munt. Voor de goede orde: er werd vaak ook om beduidend meer geld gespeeld! De andere theorie is ook gebaseerd op het getal 60 als eenheid en vertelt, dat de telling te maken zou hebben met een klok waarop de stand werd bijgehouden. Er is echter nog nooit een afbeelding gevonden ter staving van deze redenering, evenmin als uit die tijd afkomstige tekstuele verwijzingen.
Telling

Chrispijn van der Passe002

Tennis volgens Majoor Wingfield
Bekijk hier de laatste aanvullingen in het tennismuseum
Colofon© 2004 - 2011 robertblom.nlDisclaimer